Chúa Nhật Phục Sinh : Sứ điệp phục sinh

Chua song lai gap ba Maria MadalenaGỬI QUA TỘI LỖI

Lúc bấy giờ trời đã bắt đầu tối, các tông đồ buồn bã ngồi thinh lặng trong phòng tiệc ly và cửa thì đóng kín. Các ông khẽ bàn bạc với nhau về Đức Kitô. Phêrô và Gioan đã đi đến ngôi mộ, nhưng ngôi mộ hoàn toàn trống trơn. Rồi những lời đồn thổi của các phụ nữ được loan truyền. Các môn đệ vừa lo sợ nhưng cũng cảm thấy một tia hy vọng lóe lên.

Đọc tiếp

Suy Niệm Thứ Bẩy & Chúa Nhật Phục Sinh

Daily Gospel Mp3 : April 4, 2015 – Holy Saturday At the Easter Vigil in the Holy Night of Easter

Daily Mass Reading :

Chua song lai that roi !Reading 1 Gn 1:1—2:2

In the beginning, when God created the heavens and the earth,
the earth was a formless wasteland, and darkness covered the abyss,
while a mighty wind swept over the waters.
Then God said,
“Let there be light,” and there was light.
God saw how good the light was. Continue reading

Veillée Pascale – Messe du jour de Pâques

1ère lecture : « Dieu vit tout ce qu’il avait fait : cela était très bon » (Gn 1, 1 – 2, 2)

Lecture du livre de la Genèse

resurrection-tombeau-chua song laiAu commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, les ténèbres étaient au-dessus de l’abîme et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux.Dieu dit : « Que la lumière soit. »

Lời Chúa Lễ Phục Sinh Thứ Bảy Tuần Thánh – Ðêm Thánh Vọng Chúa Phục Sinh

Nghe Đọc Lời Chúa :

Chua Phuc sinhBài Ðọc I: St 1, 1 – 2, 2 {hoặc 1, 1. 26-31a}

“Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm thật là tốt đẹp”.

Trích sách Sáng Thế.

Từ nguyên thuỷ Thiên Chúa đã tạo thành trời đất. Ðất còn hoang vu trống rỗng, tối tăm bao trùm vực thẳm, và thần trí Thiên Chúa bay sà trên mặt nước.

Continue reading