Thánh Nhạc Tuyển Chọn Mp3 Mùa Phục Sinh : Hoan ca phục sinh

Chua song  lai

1. Nếu người không sống lạiMỹ Huyền :

2. Thập giá trên đường chiềuAnh Dũng :

Nghe tiếp

Daily Gospel Mp3 : April 7, 2015 – Easter Tuesday

Daily Mass Reading :

Chua song lai gap ba Maria MadalenaActs of the Apostles 2:36-41.

On the day of Pentecost, Peter said to the Jewish people, «Let the whole house of Israel know for certain that God has made him both Lord and Christ, this Jesus whom you crucified.»

Continue reading

Lời Chúa Thứ Ba Trong Tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh – Mardi de Pâques

Nghe Đọc Lời Chúa :

Chua song lai gap ba Maria MadalenaBài Ðọc I : Cv 2, 36-41

“Anh em hãy ăn năn sám hối và mỗi người trong anh em hãy chịu phép rửa nhân danh Ðức Kitô”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong ngày lễ Ngũ Tuần, Phêrô nói với những người Do-thái rằng: “Xin toàn thể nhà Israel hãy nhận biết rằng: Thiên Chúa đã tôn Ðức Giêsu mà anh em đã đóng đinh, lên làm Chúa và làm Ðấng Kitô”. Nghe những lời nói trên, họ đau đớn trong lòng, nói cùng Phêrô và các Tông đồ khác rằng: “Thưa các ông, chúng tôi phải làm gì?

Đọc tiếp