Chúa Nhật 2 Phục Sinh – Lòng thương xót của Thiên Chúa : Khoa học và đức tin

Chua Giesu thay day chúng taTrong một cuộc hội thảo về tôn giáo, viên kỹ sư thao thao bất tuyệt chứng minh tôn giáo chỉ là thuốc phiện mê hoặc dân chúng. Thế nhưng khi bàn bạc và trao đổi, thì một cụ già đã phát biểu như sau:

– Theo tôi thì khoa học chỉ là chuyện bịa đặt và láo khoét. Viên kỹ sư ngạc nhiên hỏi cụ già tại sao nói thế, thì cụ già đã trả lời:

Đọc tiếp

Chúa Nhật 2 Phục Sinh – Lòng thương xót của Thiên Chúa : Gặp gỡ Đức Kitô phục sinh – ĐTGM. Ngô quang Kiệt

Chua sai cac tong doTrong suốt tuần Bát Nhật, từ đêm vọng Phục sinh tới hôm nay, Chúa nhật 2 Phục sinh, các bài đọc đã trình bày cho ta nhiều lần Đức Kitô phục sinh hiện ra. Từ những lần thấy Đức Kitô phục sinh hiện ra ấy, các môn đệ đã có những cảm nghiệm sau đây:

Đọc tiếp

Suy Niệm Chúa Nhật 2 Phục Sinh – Lòng thương xót của Thiên Chúa

Daily Gospel Mp3 : April 9, 2015 – Easter Thursday

Daily Mass Reading :

Chua hien ra voi cac tong doActs of the Apostles 3:11-26.

As the crippled man who had been cured clung to Peter and John, all the people hurried in amazement toward them in the portico called «Solomon’s Portico.»

Continue reading

Lời Chúa Thứ Năm Trong Tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh – Jeudi de Pâques

Nghe Đọc Lời Chúa :

Chua day cac tong doBài Ðọc I : Cv 3, 11-26

“Ðấng ban sự sống thì anh em đã giết đi, nhưng Thiên Chúa đã cho Người từ cõi chết sống lại”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, khi người què được chữa lành cứ theo sát Phêrô và Gioan, toàn dân bỡ ngỡ chạy đến hai ngài đang ở hành lang gọi là hành lang Salômôn. Thấy vậy Phêrô liền nói với dân chúng rằng: “Hỡi các người Israel, tại sao anh em ngạc nhiên về việc đó và nhìn chúng tôi như là chúng tôi dùng quyền năng hay lòng đạo đức riêng mà làm cho người này đi được?

Đọc tiếp