Suy Niệm Giới Trẻ : Xin lòng thương xót Chúa

Nghe Sách Audio Mp3 : Nhật ký lòng thương xót Chúa (3)

Long thuong xot

Nhật ký lòng thương xót Chúa – 27 :

Nhật ký lòng thương xót Chúa – 28 :

Nghe tiếp

Daily Gospel Mp3 : April 13, 2015 – Monday of the Second week of Easter

Daily Mass Reading :

Chua Giesu   va ong NicodemoActs of the Apostles 4:23-31.

After their release Peter and John went back to their own people and reported what the chief priests and elders had told them.
And when they heard it, they raised their voices to God with one accord and said, “Sovereign Lord, maker of heaven and earth and the sea and all that is in them,

Continue reading

Lời Chúa Thứ Hai sau Chúa Nhật 2 Phục Sinh – Lundi de la 2e semaine de Pâques

Nghe Đọc Lời Chúa :

Chua Giesu  noi chuyen voi ong NicodemoBài Ðọc I : Cv 4, 23-31

“Khi họ cầu nguyện xong, thì được đầy Thánh Thần và tin tưởng rao giảng lời Chúa”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, sau khi được phóng thích, Phêrô và Gioan trở về cùng các anh em, và thuật lại cho họ nghe tất cả những điều mà các thượng tế và kỳ lão đã nói. Vừa nghe thuật lại, họ đồng thanh cất tiếng nguyện cùng Thiên Chúa rằng: “Lạy Chúa, Chúa là Ðấng tạo thành trời đất, biển cả và mọi vật trong đó.

Đọc tiếp

Nghe giới thiệu : ” Tông sắc mang tựa đề ”Misericordiae vultus” : Khuôn mặt thương xót

VATICAN. Chiều thứ bẩy 11-4-2015, Tông sắc của ĐTC ấn định Năm Thánh Ngoại thường về lòng thương xót của Chúa đã được công bố tại Đền thờ Thánh Phêrô.

 Năm Thánh này sẽ bắt đầu từ ngày 8-12 năm nay và kết thúc vào ngày 20-11-2016, lễ Chúa Kitô Vua.

Đọc tiếp