Thánh Nhạc Tuyển Chọn Mp3 Mùa Phục Sinh : Càng yêu Chúa hơn

san sang theo Chua 01 Nhìn lên Cha Thánh :

02 Ta vẫn bên con :

Nghe tiếp

Daily Gospel Mp3 : April 14, 2015 – Tuesday of the Second week of Easter

Daily Mass Reading :

Chua Giesu va ong NicodemoActs of the Apostles 4:32-37.

The community of believers was of one heart and mind, and no one claimed that any of his possessions was his own, but they had everything in common.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Ba sau Chúa Nhật 2 Phục Sinh- Mardi de la 2e semaine de Pâques

Nghe Đọc Lời Chúa :

Chua Giesu   va ong NicodemoBài Ðọc I : Cv 4, 32-37

“Họ một lòng một ý với nhau”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Bấy giờ tất cả đoàn tín hữu đông đảo đều đồng tâm nhất trí. Chẳng ai kể của gì mình có là của riêng, song để mọi sự làm của chung. Các tông đồ dùng quyền năng cao cả mà làm chứng việc Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta sống lại. Hết thảy đều được mến chuộng.

Đọc tiếp