Chúa Nhật 3 Phục Sinh – Năm B : Làm chứng

Chua Giesu va cac tong doViệc Chúa sống lại không phải là một chuyện bịa đặt, một chuyện hoang đường, nhưng đây là một sự kiện lịch sử, vì có những chứng nhân bằng tai bằng mắt: lịch sử đã ghi lại việc Chúa chết thật và được tẩm liệm đàng hoàng, lịch sử đã ghi lại ngày Chúa Phục sinh, các thân hữu và cả những kẻ thù đã thấy mộ Chúa trống rỗng, lịch sử đã ghi lại sau khi Phục sinh, Chúa đã hiện ra nhiều lần.

Đọc tiếp

Daily Gospel Mp3 : April 19, 2015 – Third Sunday of Easter – Year B

Daily Mass Reading :

Chua day cac tong doActs of the Apostles 3:13-15.17-19.

Peter said to the people: “The God of Abraham, (the God) of Isaac, and (the God) of Jacob, the God of our ancestors, has glorified his servant Jesus whom you handed over and denied in Pilate’s presence, when he had decided to release him.

Continue reading