Chúa Nhật 4 Phục Sinh – Năm B : Tôt lành

Chua Giesu thay day chúng taThế nào là một mục tử tốt lành? Đó là người biết các con chiên của mình, ân cần săn sóc chúng, và sẵn sàng hy sinh, chịu cực khổ để bảo vệ chúng, thậm chí sẵn sàng hy sinh cả mạng sống cho chúng nữa. Đó là những đặc điểm hay những vẻ đẹp của một người chăn chiên tốt lành mà Chúa Giêsu đã phác họa trong bài Tin Mừng hôm nay và áp dụng cho chính Ngài.

Continue reading

Daily Gospel Mp3 : April 26, 2015 – Fourth Sunday of Easter – Year B

Daily Mass Reading :

Chua Giesu, Muc tu Nhan lanhActs of the Apostles 4:8-12.

Peter, filled with the holy Spirit, answered them, “Leaders of the people and elders:
If we are being examined today about a good deed done to a cripple, namely, by what means he was saved,
then all of you and all the people of Israel should know that it was in the name of Jesus Christ the Nazarean whom you crucified, whom God raised from the dead; in his name this man stands before you healed.

Continue reading