Hình ảnh Chầu lượt tại Giáo xứ Tân Độ (Phần 3)

 

Click vào đây để xem tiếp ảnh

Hình ảnh Chầu lượt tại Giáo xứ Tân Độ (Phần 2)

Click vào đây để xem tiếp ảnh

Hình ảnh Chầu lượt tại Giáo xứ Tân Độ (Phần 1)

IMG_6024Ngày 26/4/2015, theo lịch phục vụ, Giáo xứ Tân Độ sẽ thay mặt địa phận Chầu thành thể (còn gọi là Chầu lượt). Với sự chỉ đạo của Cha Giám quản Giuse Phạm Đức Văn, công tác tổ chức ngày Chầu lượt được chuẩn bị chu đáo, nhà thờ được trang hoàng khang trang, sạch sẽ. Để tạo điều kiện cho Giáo dân giáo xứ và các Xứ lân cận đến tham dự Thánh lễ và thông công giờ chầu, Cha giám quản cho tổ chức 03 thánh lễ trong ngày Chầu lượt (thánh lễ thứ nhất lúc 06h00 sáng, thánh lễ thứ hai lúc 10h00 và rước kiệu Thánh thể trước Thánh lễ 6h00).

Đọc tiếp

Daily Gospel : April 27, 2015 – Monday of the Fourth week of Easter

Daily Mass Reading :

Phero tuyen xung Chua GiesuActs of the Apostles 11:1-18.

The Apostles and the brothers who were in Judea heard that the Gentiles too had accepted the word of God.
So when Peter went up to Jerusalem the circumcised believers confronted him,
saying, “You entered the house of uncircumcised people and ate with them.”

Continue reading

Lời Chúa Thứ Hai sau Chúa Nhật 4 Phục Sinh – Lundi de la 4e semaine de Pâques

Chua kito Vua nhan loaiBài Ðọc I : Cv 11, 1-18

“Thiên Chúa cũng ban cho dân ngoại ơn ăn năn sám hối để được sống”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, các tông đồ và anh em ở Giuđêa nghe tin rằng cả dân ngoại cũng đã đón nhận lời Thiên Chúa. Khi Phêrô lên Giêrusalem, các người đã chịu cắt bì trách móc người rằng: “Tại sao ngài vào nhà những kẻ không chịu cắt bì và ăn uống với họ?”

Đọc tiếp