Hình ảnh Chầu lượt tại Giáo xứ Tân Độ (Phần 1)

IMG_6024Ngày 26/4/2015, theo lịch phục vụ, Giáo xứ Tân Độ sẽ thay mặt địa phận Chầu thành thể (còn gọi là Chầu lượt). Với sự chỉ đạo của Cha Giám quản Giuse Phạm Đức Văn, công tác tổ chức ngày Chầu lượt được chuẩn bị chu đáo, nhà thờ được trang hoàng khang trang, sạch sẽ. Để tạo điều kiện cho Giáo dân giáo xứ và các Xứ lân cận đến tham dự Thánh lễ và thông công giờ chầu, Cha giám quản cho tổ chức 03 thánh lễ trong ngày Chầu lượt (thánh lễ thứ nhất lúc 06h00 sáng, thánh lễ thứ hai lúc 10h00 và rước kiệu Thánh thể trước Thánh lễ 6h00).

Hôm nay, là Chúa nhật thứ IV Phục sinh cũng là ngày Chúa nhật kính Chúa Chăn chiên lành ngày thế giới cầu nguyên cho ơn thiên triệu nên Cha giám quản đã tổ chức giới thiệu các vị chức sắc trong giáo hội, các dòng tu Nam, Nữ trên khắp thế giới và Việt Nam. Các cháu thiếu nhi mặc phẩm phục và đồng phục được giới thiệu trước cộng đồng nhằm kêu gọi giáo dân cầu nguyên cho ơn Thiên triệu và tích cực giáo dục, đóng góp con cái dấn thân vào ơn gọi phục vụ Nhà Chúa.

Dưới đây là một số hình ảnh rước kiệu và Thánh lễ ngày Chầu lượt tại Giáo xứ Tân Độ :

Xem ảnh tại đây

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: