Chúa Nhật 9 Thường Niên – Năm B – Lễ Chúa Ba Ngôi : Tình yêu

Anh  ton thoi Chua Ba NgoiThánh Gioan đã định nghĩa Thiên Chúa là tình yêu. Hay nói cách khác Thiên Chúa chính là nguồn gốc của mọi tình yêu, Thiên Chúa là mẫu mực cho mọi tình yêu.

Thiên Chúa là tình yêu có nghĩa là không có nơi nào tình yêu được trọn vẹn hoàn hảo cho bằng tình yêu nơi Thiên Chúa. Vì thế suy gẫm về tình yêu Thiên Chúa có thể giúp ta rút ra được những gương mẫu cho tình yêu loài người.

Đọc tiếp

Lời Chúa Ngày 31 tháng 5 Lễ Ðức Mẹ Thăm Viếng

Me MariaBài Ðọc I : Xp 3, 14-18a

“Vua Israel là Chúa ở giữa ngươi”.

Trích sách Tiên tri Xôphônia.

Hỡi thiếu nữ Sion, hãy cất tiếng ca! Hỡi Israel, hãy hoan hỉ! Hỡi thiếu nữ Giêrusalem, hãy hân hoan và hãy nhảy mừng hết tâm hồn! Chúa đã rút lại lời kết án ngươi, và đã đẩy lui quân thù của ngươi. Vua Israel là Chúa ở giữa ngươi, ngươi không còn sợ khổ cực nữa.

Đọc tiếp

Chúa Nhật 9 Thường Niên – Năm B – Lễ Chúa Ba Ngôi : Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần

Chua ba ngoi“Nếu bạn đi khắp cùng trời cuối đất, bạn sẽ gặp những dấu vết của Thiên Chúa. Nếu bạn đi thẳng vào cung lòng bạn, bạn sẽ gặp chính Thiên Chúa.”

Nhiều người đã gặp thấy Ngài nhờ chiêm niệm suy tư. Nhưng con người không thể biết hết về Thiên Chúa, cũng không thể mô tả cho đủ về Ngài. Có những thiếu sót, vụng về và đôi khi sai lạc.

Đọc tiếp

Daily Gospel : May 31, 2015 – The Most Holy Trinity – Solemnity – Year B

Daily Mass Reading :

Le Chua Ba NgoiBook of Deuteronomy 4:32-34.39-40.

Moses said to the people: “Ask now of the days of old, before your time, ever since God created man upon the earth; ask from one end of the sky to the other: Did anything so great ever happen before? Was it ever heard of?
Did a people ever hear the voice of God speaking from the midst of fire, as you did, and live?

Continue reading

Chúa Nhật 9 Thường Niên – Năm B – Lễ Chúa Ba Ngôi : Ba bộ mặt

Chua Ba NgoiKhi quảng diễn về năng lực mặt trời, Denis Hayes, một nhà môi trường học, nhận xét rằng mặt trời đang chiếu sáng trái đất chúng ta. Nó cũng sưởi ấm cho trái đất chúng ta. Giờ đây nó sẵn sàng và đang chờ đợi để năng lực hóa những hoạt động của trái đất chúng ta.

Đọc tiếp

Chúa Nhật 9 Thường Niên – Năm B – Lễ Chúa Ba Ngôi : Tình yêu

Chua Ba NgoiGiáo lý về Chúa Ba Ngôi là một phần giáo lý rất cao siêu. Nhưng Kinh Thánh không dạy một giáo thuyết khi nói về Thiên Chúa. Qua các câu chuyện Kinh Thánh nói cho chúng ta biết về một Thiên Chúa là Cha nhân từ, nhưng cũng là một Đấng Tạo Hóa Toàn Năng đã dựng nên trời đất muôn vật.

Đọc tiếp

Daily Gospel : May 29, 2015 – Friday of the Eighth week in Ordinary Time

Daily Mass Reading :

Chua day dan chungBook of Sirach 44:1.9-13.

Now will I praise those godly men, our ancestors, each in his own time.
But of others there is no memory, for when they ceased, they ceased. And they are as though they had not lived, they and their children after them.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Sáu sau Chúa Nhật 8 Quanh Năm – Vendredi de la 8e semaine du Temps Ordinaire

Tu do theo ChuaBài Ðọc I : (Năm I) Hc 44, 1. 9-13

“Cha ông chúng ta là những người biết xót thương người, danh tiếng tồn tại từ đời nọ sang đời kia”.

Trích sách Huấn Ca.

Chúng ta hãy ca tụng những vĩ nhân và các tổ phụ chúng ta qua các thời đại. Có những người không ai nhớ đến nữa: Họ qua đi như không bao giờ có họ, họ sinh ra như thể không có họ sinh ra, và con cháu của họ cũng thế. Nhưng có những người nhân hậu mà việc thiện của họ không bao giờ bị lãng quên.

Đọc tiếp

Chúa Nhật IX Thường Niên – Năm B – Lễ Chúa Ba Ngôi : Mầu nhiệm tình yêu – ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

Chua ba ngoiMầu nhiệm Chúa Ba Ngôi chính là mầu nhiệm tình yêu thương.

Từ đời đời, Chúa Cha yêu Chúa Con. Tình yêu ấy lớn lao đến nỗi Chúa Cha đã sinh ra Chúa Con giống hệt như mình. Con là hình ảnh hoàn hảo, nguyên tuyền của Cha. Con là chính Cha, nên Đức Giêsu nói: “Ai thấy Thầy là thấy Cha” (Ga 14,9). Cha có gì thì ban tất cả cho Con. Nên sau này Đức Giêsu đã nói: “Tất cả những gì của Cha đều là của Con” (Ga 16,15).

Đọc tiếp

Suy Niệm Chúa Nhật 9 Thường Niên – Năm B – Lễ Chúa Ba Ngôi

Daily Gospel : May 28, 2015 – Thursday of the Eighth week in Ordinary Time

Daily Mass Reading :

Chua chua nguoi muBook of Sirach 42:15-26.

Now will I recall God’s works; what I have seen, I will describe. At God’s word were his works brought into being; they do his will as he has ordained for them.
As the rising sun is clear to all, so the glory of the LORD fills all his works;

Continue reading

Lời Chúa Thứ Năm sau Chúa Nhật 8 Quanh Năm – Jeudi de la 8e semaine du Temps Ordinaire

Nguoi mu duoc Chua chua lanhBài Ðọc I : (Năm I) Hc 42, 15-26

“Các công trình của Chúa đầy ánh vinh quang của Người”.

Trích sách Huấn Ca.

Tôi sẽ ghi nhớ công trình của Chúa, và sẽ thuật lại những điều tôi đã thấy. Nhờ lời Chúa mà Chúa đã thực hiện những kỳ công. Mặt trời chiếu soi vạn vật, và công trình của Chúa đầy ánh vinh quang của Người.

Đọc tiếp

Lời Chuas Chúa Nhật 9 Thường Niên – Năm B – Lễ Chúa Ba Ngôi – Sainte Trinité, solennité

Chua Ba NgoiBÀI ĐỌC 1 :   Đnl 4, 32-34, 39-40  

“Chính Chúa là Thiên Chúa, chứ không có Chúa nào khác”

Bài trích sách Đệ Nhị Luật. 

Ông Maisen nói cùng dân chúng rằng: “Các ngươi hãy tìm hiểu những thời xa xưa trước kia, từ khi Thiên Chúa tác thành con người trên mặt đất, từ chân trời nầy đến chân trời nọ, có bao giờ xảy ra một việc vĩ đại như thế này chăng? Có bao giờ người ta đã nghe thấy những việc lạ lùng như vậy chăng?

Đọc tiếp

Tháng hoa miền quê tôi

Me Maria va Chua GiesuQuê tôi vốn nghèo nàn

Đời nặng nhọc tấm thân

Ruộng cầy khô xơ xác

Phèn nhuộm trắng đồng hoang.

Đọc tiếp

Daily Gospel : May 27, 2015 – Wednesday of the Eighth week in Ordinary Time

Daily Mass Reading :

Chua bao ve chung conBook of Sirach 36:1.4-5a.10-17.

Come to our aid, O God of the universe, look upon us, show us the light of your mercies, and put all the nations in dread of you!
Thus they will know, as we know, that there is no God but you.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Tư sau Chúa Nhật 8 Quanh Năm – Mercredi de la 8e semaine du Temps Ordinaire

Chua hoi cac tong do Nguoi la aiBài Ðọc I : (Năm I) Hc 36, 1-2a. 5-6. 13-19

“Các dân tộc nhận biết rằng không có chúa nào khác ngoài Chúa”.

Trích sách Huấn Ca.

Lạy Chúa muôn loài, xin thương xót chúng con, và xin đoái nhìn chúng con, xin hãy tỏ cho chúng con ánh sáng lòng từ bi của Chúa. Xin cho các dân tộc nhận biết Chúa như chính chúng con đã nhận biết Chúa, vì lạy Chúa, ngoài Chúa ra, không có Chúa nào khác.

Đọc tiếp

Thánh Nhạc Tuyển Chọn Mp3 Về Mẹ Maria : Khúc Ca Dâng Mẹ (4)

Me Maria Tâm ca dâng Mẹ – Lệ Hằng :

Tấu lạy Bà  – Hòang Oanh :

Nghe tiếp

Daily Gospel : May 26, 2015 – Tuesday of the Eighth week in Ordinary Time

Daily Mass Reading :

Phero tuyen xung Chua GiesuBook of Sirach 35:1-12.

To keep the law is a great oblation, and he who observes the  commandments sacrifices a peace offering.
In works of charity one offers fine flour, and when he gives alms he presents his sacrifice of praise.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Ba sau Chúa Nhật 8 Quanh Năm – Mardi de la 8e semaine du Temps Ordinaire

Chua goi 12 tong doBài Ðọc I : (Năm I) Hc 35, 1-15

“Chuyên giữ các điều răn là dâng của lễ hy tế cứu độ”.

Trích sách Huấn Ca.

Ai tuân giữ lề luật, là dâng nhiều lễ vật. Chuyên giữ các điều răn và xa lánh mọi điều gian ác, là dâng lễ hy tế cứu độ.

Hãy dâng của lễ xin ơn tha thứ cho những bất công, hãy cầu nguyện xin ơn tha tội, và hãy xa lánh những điều gian tà.

Ai thực thi bác ái, là hiến dâng của lễ hoàn hảo; ai làm phúc bố thí, là dâng của lễ hy tế.

Đọc tiếp

7 lợi ích bất ngờ khi dậy sớm

san sang theo ChuaThói quen dậy sớm vào buổi sáng sẽ giúp bạn luôn khỏe mạnh, vui vẻ và tràn đầy năng lượng đón ngày mới.

  1. Tránh căng thẳng

– Vội vàng đi làm hoặc đến trường.

– Bỏ bữa sáng vì không có thời gian.

– Một số công việc bị trì trệ.

Đọc tiếp