Chúa Nhật 5 Phục Sinh – Năm B : Cây và cành

Cay nhoĐức Giêsu không viết một quyển sách nào cả. Ngài cũng không xây dựng một ngôi nhà nào cả. Nhưng Ngài đã thực hiện một công trình lớn lao và cần thiết hơn nhiều, đó là xây dựng một cộng đoàn.

Ngài nói với các môn đệ: “Thầy là cây nho, anh em là cành”. Đó chính là hình ảnh Ngài dùng để nói về cộng đoàn mà Ngài xây dựng, một hình ảnh rất súc tích:

Đọc tiếp

Chúa Nhật 5 Phục Sinh – Năm B : Sinh nhiều hoa trái – ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

san sang theo ChuaAi trồng cây cũng mong được ăn quả. Muốn có quả, cũng phải lắm công phu. Không phải cứ xanh tốt lớn mạnh là có quả. Có những ruộng lúa xanh tốt, nhưng chỉ tốt lá, nên chỉ cho những bông lúa lép. Có những cây xum xuê cành lá, nhưng đến mùa chẳng thấy quả nào.

Đọc tiếp

Suy Niệm Chúa Nhật 5 Phục Sinh – Năm B

Daily Gospel : May 3, 2015 – Fifth Sunday of Easter – Year B

Daily Mass Reading :

cay nho, canh nhoActs of the Apostles 9:26-31.

When he arrived in Jerusalem he tried to join the disciples, but they were all afraid of him, not believing that he was a disciple.
Then Barnabas took charge of him and brought him to the apostles, and he reported to them how on the way he had seen the Lord and that he had spoken to him, and how in Damascus he had spoken out boldly in the name of Jesus.

Continue reading