7 lợi ích bất ngờ khi dậy sớm

san sang theo ChuaThói quen dậy sớm vào buổi sáng sẽ giúp bạn luôn khỏe mạnh, vui vẻ và tràn đầy năng lượng đón ngày mới.

  1. Tránh căng thẳng

– Vội vàng đi làm hoặc đến trường.

– Bỏ bữa sáng vì không có thời gian.

– Một số công việc bị trì trệ.

Đọc tiếp

Daily Gospel : May 4, 2015 – Monday of the Fifth week of Easter

Daily Mass Reading :

Chua Giesu va cac tre emActs of the Apostles 14:5-18.

There was an attempt in Iconium by both the Gentiles and the Jews, together with their leaders, to attack and stone Paul and Barnabas.
they realized it and fled to the Lycaonian cities of Lystra and Derbe and to the surrounding countryside,
where they continued to proclaim the good news.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Hai sau Chúa Nhật 5 Phục Sinh – Lundi de la 5e semaine de Pâques

Chua va cac em nhoBài Ðọc I : Cv 14, 5-17

“Chúng tôi rao giảng cho các người bỏ các thần này mà trở về với Thiên Chúa hằng sống”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, tại Icônia có phong trào người dân ngoại và người Do-thái cùng các thủ lãnh của họ định ngược đãi và ném đá Phaolô và Barnaba. Biết thế, hai ngài trốn sang các thành thuộc Lycaonia là Lystra, Ðerbê và khắp vùng phụ cận, và rao giảng Tin Mừng ở đó.

Đọc tiếp