Thánh Nhạc Tuyển Chọn Mp3 Về Mẹ Maria : Dâng hoa kính Mẹ

Me Maria 01. Bài ca dâng Mẹ :

02. Dâng Mẹ :

Nghe tiếp

Chúa Nhật 6 Phục Sinh – Năm B : Yêu như Chúa yêu – ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

Chua Giesu va cac em nhoYêu là một từ ngữ được sử dụng nhiều nhất, nhưng lại là một từ ngữ dễ gây hiểu lầm nhất. Vì người ta hiểu từ ngữ này theo những cách khác nhau. Có người hiểu yêu là những quan hệ thân xác. Có người hiểu yêu là quản lý chặt chẽ. Có người hiểu yêu thuộc lĩnh vực cảm tính. Để tránh những hiểu lầm, khi truyền cho ta yêu thương, Đức Giêsu đã đưa ra một khuôn mẫu cho tình yêu. Khuôn mẫu đó là: yêu như Chúa yêu.

Đọc tiếp

Suy Niệm Chúa Nhật 6 Phục Sinh – Năm B

Daily Gospel : May 7, 2015 – Thursday of the Fifth week of Easter

Daily Mass Reading :

Chua bao ve chung conActs of the Apostles 15:7-21.

After much debate had taken place, Peter got up and said to them, “My brothers, you are well aware that from early days God made his choice among you that through my mouth the Gentiles would hear the word of the gospel and believe.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Năm sau Chúa Nhật 5 Phục Sinh – Jeudi de la 5e semaine de Pâques

Chua sang tao con nguoiBài Ðọc I : Cv 15, 7-21

“Tôi xét là không nên làm khó dễ các người dân ngoại trở về với Thiên Chúa”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, khi đã cứu xét kỹ càng, Phêrô đứng lên nói: “Hỡi anh em, anh em biết rằng từ những ngày đầu, Thiên Chúa đã chọn tôi để dân ngoại được nghe lời Phúc Âm do miệng tôi và tin. Thiên Chúa đã thấu biết các tâm hồn và đã minh chứng bằng cách ban Thánh Thần cho họ, như đã ban cho chúng ta; Người không phân biệt chúng ta với họ, vì dùng đức tin thanh tẩy tâm hồn họ.

Đọc tiếp