Cầu nguyện cho linh mục của Chúa

Thánh Nhạc Tuyển Chọn Mp3 Về Mẹ Maria : Khúc Ca Dâng Mẹ (1)

11182200_1730315190528730_8779681324794920112_n 1. Ave Maria – Hòang Oanh :

2. Ave Maria  – Hương Lan :

Nghe tiếp

Daily Gospel : May 11, 2015 – Monday of the Sixth week of Easter

Daily Mass Reading :

suy niem moi Chua moi ngayActs of the Apostles 16:11-15.

We set sail from Troas, making a straight run for Samothrace, and on the next day to Neapolis,
and from there to Philippi, a leading city in that district of Macedonia and a Roman colony. We spent some time in that city.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Hai sau Chúa Nhật 6 Phục Sinh – Lundi de la 6e semaine de Pâques

Chua GiesuBài Ðọc I : Cv 16, 11-15

“Chúa đã mở lòng cho bà chú ý nghe những lời Phaolô giảng dạy”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Chúng tôi xuống tàu tại Trôa và đi thẳng đến Samôthra, và hôm sau đến Nêapôli; rồi từ đó đi Philippê là thành thứ nhất vùng Macêđônia, và là xứ thuộc địa. Chúng tôi lưu lại thành này một ít ngày. Ðến ngày Sabbat, chúng tôi đi ra ngoài cửa thành đến bờ sông, chỗ người ta thường hợp nhau đọc kinh. Chúng tôi ngồi xuống giảng cho những phụ nữ đang tề tựu ở đó.

Đọc tiếp