Thánh Nhạc Tuyển Chọn Mp3 Về Mẹ Maria : Khúc Ca Dâng Mẹ (1)

11182200_1730315190528730_8779681324794920112_n 1. Ave Maria – Hòang Oanh :

2. Ave Maria  – Hương Lan :

3. Bài tôn vinh Mẹ  –Thảo My :  

4. Chuông chiều  – Lệ Hằng :

5. Cung Chúc Trinh VươngKhánh Ly :

6. Dâng hiến – Thái Hiền :

7. Dâng Mẹ Hương Lan :

8. Dâng về Mẹ   Thùy Dương :

9. Đền tạ Trái Tim Mẹ Hòang Oanh

10. Diễm tình ca  – Ngọc Lan  :

tinmungmedia.net

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: