Daily Gospel : May 15, 2015 – Friday of the Sixth week of Easter

Daily Mass Reading :

Chua Giesu va cac treActs of the Apostles 18:9-18.

One night while Paul was in Corinth, the Lord said to him in a vision , “Do not be afraid. Go on speaking, and do not be silent,
for I am with you. No one will attack and harm you, for I have many people in this city.”

Continue reading

Lời Chúa Thứ Sáu sau Chúa Nhật 6 Phục Sinh – Vendredi de la 6e semaine de Pâques

Chua Giesu day cac tong doBài Ðọc I : Cv 18, 9-18

“Trong thành này, Ta có một dân đông đảo”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

(Khi Phaolô đang ở Côrintô), một đêm kia, Chúa hiện ra phán bảo Phaolô trong một thị kiến rằng: “Con đừng sợ, cứ giảng dạy, chứ đừng làm thinh; vì Ta ở cùng con, và không ai tra tay làm hại con, vì trong thành này, Ta có một dân đông đảo”. Phaolô ở lại đó một năm sáu tháng mà giảng dạy lời Chúa cho họ.

Đọc tiếp

Theo Thầy lần nữa