Thánh Nhạc Tuyển Chọn Mp3 Về Mẹ Maria : Khúc Ca Dâng Mẹ (2)

Me Maria va Chua Giesu

1. Hỡi Mẹ đầy Ơn Phúc – Lệ Hằng :

2. Khi chiều dần lặng buông – : 

Nghe tiếp

Chúa Nhật 7 Phục Sinh – Năm B : Sứ mạng người kitô hữu

Chua Giesu va cac em nhoTin Mừng thuật lại hai điều: sự kiện Chúa Giêsu lên trời và lệnh truyền rao giảng Tin Mừng. Trước hết, sự kiện Chúa Giêsu lên trời, Tin Mừng thánh Marcô ghi lại rất vắn tắt: chỉ nói Chúa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa, chứ không nói rõ Chúa lên trời ở đâu và sau khi Chúa sống lại bao lâu. Theo sách Công vụ Tông đồ, Chúa Giêsu lên trời sau khi sống lại được 40 ngày, và nơi lên trời là núi Cây dầu, Vậy Chúa Giêsu lên trời chính xác là khi nào?

Đọc tiếp

Daily Gospel : May 17, 2015 – Seventh Sunday of Easter – Year B

Daily Mass Reading :

Le Chua Thanh ThanActs of the Apostles 1:15-17.20a.20c-26.

Peter stood up in the midst of the brothers (there was a group of about one hundred and twenty persons in the one place). He said,
“My brothers, the scripture had to be fulfilled which the holy Spirit spoke beforehand through the mouth of David, concerning Judas, who was the guide for those who arrested Jesus.

Continue reading