Thánh Nhạc Tuyển Chọn Mp3 Về Mẹ Maria : Khúc Ca Dâng Mẹ (2)

Me Maria va Chua Giesu

1. Hỡi Mẹ đầy Ơn Phúc – Lệ Hằng :

2. Khi chiều dần lặng buông – : 

3. Khúc ca dâng MẹNhư Mai :

4. Kìa Bà nào  – Hòang Oanh :

5. Kinh Kính Mừng – Minh Ngọc :

6. Lạy Mẹ FatimaVũ Khanh :

7. Lạy Mẹ từ bi  – Lệ Hằng :

8. Lời cầu cho xứ đạoNhư Mai :

9. Lời nguyện dâng Mẹ – Thảo My  :

10. Mẹ là Nữ VươngLệ Hằng :

tinmungmedia.net

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: