Hình ảnh Thánh Lễ Suy Tôn Thánh Giá và Đêm Diễn Nguyện tại GX (19/05/2015)

Xem ảnh

Photo by Hung Do

Hình ảnh đón, rước Thánh Giá Giới Trẻ từ GX Từ Châu về GX Tân Độ (19/5)


Xem tiếp ảnh

Photo by Hùng Đỗ

Những sự kiện của Giáo Hội và những hoạt động của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống – Pentecôte, solennité

Thánh Lễ Vọng :

Chua Thanh ThanCác bài đọc này đọc trong Thánh Lễ cử hành vào chiều thứ Bảy, hoặc trước hay sau Kinh Chiều I của Chúa Nhật lễ Hiện Xuống.

Bài Ðọc I : Xh 19,3-8a. 16-20b

“Trước mắt toàn dân, Chúa sẽ ngự xuống trên núi Sinai”

Bài trích sách Xuất Hành.

Trong những ngày ấy, Môisen lên cùng Thiên Chúa.

Từ trên núi, Chúa gọi ông và bảo: “Ngươi hãy nói với nhà Giacób, và thông báo cho con cái Israel thế này: “Chính các ngươi đã thấy những gì Ta làm cho người Ai cập.

Đọc tiếp

Daily Gospel : May 20, 2015 – Wednesday of the Seventh week of Easter

Daily Mass Reading :

Chua Giesu va cac treActs of the Apostles 20:28-38.

At Miletus, Paul spoke to the presbyters of the Church of Ephesus: “Keep watch over yourselves and over the whole flock of which the holy Spirit has appointed you overseers, in which you tend the church of God that he acquired with his own blood.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Tư sau Chúa Nhật 7 Phục Sinh – Mercredi de la 7e semaine de Pâques

Cau nguyen cua Chua GiesuBài Ðọc I : Cv 20, 28-38

“Tôi xin ký thác các ông cho Thiên Chúa, Ðấng có quyền năng kiến tạo và ban cho các ông được dự phần gia nghiệp”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, Phaolô nói với các trưởng giáo đoàn Êphêxô rằng: “Các ông hãy thận trọng, và săn sóc đoàn chiên mà Thánh Thần đã đặt các ông làm giám quản điều khiển giáo đoàn của Chúa đã được Người cứu chuộc bằng máu. Phần tôi, tôi biết rằng sau khi tôi đi rồi, sẽ có những sói dữ đột nhập giữa các ông, chúng không dung tha đoàn chiên; và ngay giữa các ông sẽ có những kẻ ăn nói xảo trá nổi dậy để lôi kéo các môn đồ theo họ.

Đọc tiếp