Nghi Thức trao Thánh Giá cho Giới trẻ GX Lường Xá (21/05/2015)

1

Xem tiếp

Cộng Đoàn GX Tân Độ Suy Tôn Thánh Giá vòng quanh làng (20/05/2015)

0 Xem Tiếp

Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện xuống – Năm B : Đấng ban sự sống – ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

Le Chua Thanh ThanHơi thở tượng trưng cho sự sống. Còn thở là còn sống. Hết thở là hết sống. Hôm nay, Đức Giêsu thổi hơi ban Chúa Thánh Thần cho các môn đệ. Thổi hơi để chỉ rằng Đức Chúa Thánh Thần là hơi thở. Thở hơi để truyền sự sống. Ta vẫn thường tuyên xưng trong kinh Tin Kính: Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Đấng Ban Sự Sống.

Đọc tiếp

Suy Niệm Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện xuống – Năm B

Daily Gospel : May 21, 2015 – Thursday of the Seventh week of Easter

Daily Mass Reading :

Chua Giesu thay day chúng taActs of the Apostles 22:30.23:6-11.

Wishing to determine the truth about why Paul was being accused by the Jews, the commander freed him and ordered the chief priests and the whole Sanhedrin to convene. Then he brought Paul down and made him stand before them.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Năm sau Chúa Nhật 7 Phục Sinh – Jeudi de la 7e semaine de Pâques

Le Chua Thanh ThanBài Ðọc I : Cv 18, 1-8

“Ngài cư trú và làm việc tại nhà họ, và giảng trong hội đường”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, Phaolô rời Athêna đi Côrintô; ngài gặp một người Do-thái tên là Aquila, quê ở Pontô, vừa từ đất Ý-đại-lợi đến làm một với vợ là Priscilla (bởi vì vua Clauđiô đã ra lệnh trục xuất mọi người Do-thái khỏi Roma); Phaolô đến gặp họ.

Đọc tiếp