Daily Gospel : May 24, 2015 – Pentecost Sunday – Solemnity – Year B

Daily Mass Reading :

Le Chua Thanh ThanActs of the Apostles 2:1-11.

When the time for Pentecost was fulfilled, they were all in one place together.
And suddenly there came from the sky a noise like a strong driving wind, and it filled the entire house in which they were.

Continue reading

Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện xuống – Năm B : Ngôn ngữ tình yêu

Chua Giesu noi ve Chua Thanh ThanTôi xin bắt đầu phần chia sẻ sáng hôm nay bằng câu chuyện về ngọn tháp Babel trong Cựu ước.

Bấy giờ thiên hạ chỉ nói một thứ tiếng, sau khi định cư tại đồng bằng Senna, họ bàn luận với nhau:

– Ta hãy nung gạch và xây một ngọn tháp chọc trời, trước khi phân tán tới mọi miền trên mặt đất.

Đọc tiếp

Daily Gospel : May 22, 2015 – Friday of the Seventh week of Easter

Daily Mass Reading :

suy niem moi Chua moi ngayActs of the Apostles 25:13b-21.

King Agrippa and Bernice arrived in Caesarea on a visit to Festus.
Since they spent several days there, Festus referred Paul’s case to the king, saying, “There is a man here left in custody by Felix.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Sáu sau Chúa Nhật 7 Phục Sinh – Vendredi de la 7e semaine de Pâques

Chua bao ve chung conBài Ðọc I : Cv 18, 9-18

“Trong thành này, Ta có một dân đông đảo”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

(Khi Phaolô đang ở Côrintô), một đêm kia, Chúa hiện ra phán bảo Phaolô trong một thị kiến rằng: “Con đừng sợ, cứ giảng dạy, chứ đừng làm thinh; vì Ta ở cùng con, và không ai tra tay làm hại con, vì trong thành này, Ta có một dân đông đảo”. Phaolô ở lại đó một năm sáu tháng mà giảng dạy lời Chúa cho họ.

Đọc tiếp