Thánh Nhạc Tuyển Chọn Mp3 Về Mẹ Maria : Khúc Ca Dâng Mẹ (4)

Me Maria Tâm ca dâng Mẹ – Lệ Hằng :

Tấu lạy Bà  – Hòang Oanh :

Nghe tiếp

Daily Gospel : May 26, 2015 – Tuesday of the Eighth week in Ordinary Time

Daily Mass Reading :

Phero tuyen xung Chua GiesuBook of Sirach 35:1-12.

To keep the law is a great oblation, and he who observes the  commandments sacrifices a peace offering.
In works of charity one offers fine flour, and when he gives alms he presents his sacrifice of praise.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Ba sau Chúa Nhật 8 Quanh Năm – Mardi de la 8e semaine du Temps Ordinaire

Chua goi 12 tong doBài Ðọc I : (Năm I) Hc 35, 1-15

“Chuyên giữ các điều răn là dâng của lễ hy tế cứu độ”.

Trích sách Huấn Ca.

Ai tuân giữ lề luật, là dâng nhiều lễ vật. Chuyên giữ các điều răn và xa lánh mọi điều gian ác, là dâng lễ hy tế cứu độ.

Hãy dâng của lễ xin ơn tha thứ cho những bất công, hãy cầu nguyện xin ơn tha tội, và hãy xa lánh những điều gian tà.

Ai thực thi bác ái, là hiến dâng của lễ hoàn hảo; ai làm phúc bố thí, là dâng của lễ hy tế.

Đọc tiếp