Thánh Nhạc Tuyển Chọn Mp3 Về Mẹ Maria : Khúc Ca Dâng Mẹ (4)

Me Maria Tâm ca dâng Mẹ – Lệ Hằng :

Tấu lạy Bà  – Hòang Oanh :

Tình hồng dâng Mẹ  – Như Mai :

Tràng Hoa Mân Côi – Yến Thu  :

Trên con đường về quê  – Hạ Lan  :

Trên đường đời con đi  – NhưMai :

Trinh Vương Maria – TC vào đời :

Trông cậy vào Mẹ  – Thảo My   :

Về bên Mẹ  – Anh Sơn :

Xin vâng – Elvis Phương  :

Xin vâng  – Khánh Ly :

tinmungmedia.net

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: