Tháng hoa miền quê tôi

Me Maria va Chua GiesuQuê tôi vốn nghèo nàn

Đời nặng nhọc tấm thân

Ruộng cầy khô xơ xác

Phèn nhuộm trắng đồng hoang.

Đọc tiếp

Daily Gospel : May 27, 2015 – Wednesday of the Eighth week in Ordinary Time

Daily Mass Reading :

Chua bao ve chung conBook of Sirach 36:1.4-5a.10-17.

Come to our aid, O God of the universe, look upon us, show us the light of your mercies, and put all the nations in dread of you!
Thus they will know, as we know, that there is no God but you.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Tư sau Chúa Nhật 8 Quanh Năm – Mercredi de la 8e semaine du Temps Ordinaire

Chua hoi cac tong do Nguoi la aiBài Ðọc I : (Năm I) Hc 36, 1-2a. 5-6. 13-19

“Các dân tộc nhận biết rằng không có chúa nào khác ngoài Chúa”.

Trích sách Huấn Ca.

Lạy Chúa muôn loài, xin thương xót chúng con, và xin đoái nhìn chúng con, xin hãy tỏ cho chúng con ánh sáng lòng từ bi của Chúa. Xin cho các dân tộc nhận biết Chúa như chính chúng con đã nhận biết Chúa, vì lạy Chúa, ngoài Chúa ra, không có Chúa nào khác.

Đọc tiếp