Chúa Nhật IX Thường Niên – Năm B – Lễ Chúa Ba Ngôi : Mầu nhiệm tình yêu – ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

Chua ba ngoiMầu nhiệm Chúa Ba Ngôi chính là mầu nhiệm tình yêu thương.

Từ đời đời, Chúa Cha yêu Chúa Con. Tình yêu ấy lớn lao đến nỗi Chúa Cha đã sinh ra Chúa Con giống hệt như mình. Con là hình ảnh hoàn hảo, nguyên tuyền của Cha. Con là chính Cha, nên Đức Giêsu nói: “Ai thấy Thầy là thấy Cha” (Ga 14,9). Cha có gì thì ban tất cả cho Con. Nên sau này Đức Giêsu đã nói: “Tất cả những gì của Cha đều là của Con” (Ga 16,15).

Đọc tiếp

Suy Niệm Chúa Nhật 9 Thường Niên – Năm B – Lễ Chúa Ba Ngôi

Daily Gospel : May 28, 2015 – Thursday of the Eighth week in Ordinary Time

Daily Mass Reading :

Chua chua nguoi muBook of Sirach 42:15-26.

Now will I recall God’s works; what I have seen, I will describe. At God’s word were his works brought into being; they do his will as he has ordained for them.
As the rising sun is clear to all, so the glory of the LORD fills all his works;

Continue reading

Lời Chúa Thứ Năm sau Chúa Nhật 8 Quanh Năm – Jeudi de la 8e semaine du Temps Ordinaire

Nguoi mu duoc Chua chua lanhBài Ðọc I : (Năm I) Hc 42, 15-26

“Các công trình của Chúa đầy ánh vinh quang của Người”.

Trích sách Huấn Ca.

Tôi sẽ ghi nhớ công trình của Chúa, và sẽ thuật lại những điều tôi đã thấy. Nhờ lời Chúa mà Chúa đã thực hiện những kỳ công. Mặt trời chiếu soi vạn vật, và công trình của Chúa đầy ánh vinh quang của Người.

Đọc tiếp

Lời Chuas Chúa Nhật 9 Thường Niên – Năm B – Lễ Chúa Ba Ngôi – Sainte Trinité, solennité

Chua Ba NgoiBÀI ĐỌC 1 :   Đnl 4, 32-34, 39-40  

“Chính Chúa là Thiên Chúa, chứ không có Chúa nào khác”

Bài trích sách Đệ Nhị Luật. 

Ông Maisen nói cùng dân chúng rằng: “Các ngươi hãy tìm hiểu những thời xa xưa trước kia, từ khi Thiên Chúa tác thành con người trên mặt đất, từ chân trời nầy đến chân trời nọ, có bao giờ xảy ra một việc vĩ đại như thế này chăng? Có bao giờ người ta đã nghe thấy những việc lạ lùng như vậy chăng?

Đọc tiếp