Chúa Nhật 9 Thường Niên – Năm B – Lễ Chúa Ba Ngôi : Ba bộ mặt

Chua Ba NgoiKhi quảng diễn về năng lực mặt trời, Denis Hayes, một nhà môi trường học, nhận xét rằng mặt trời đang chiếu sáng trái đất chúng ta. Nó cũng sưởi ấm cho trái đất chúng ta. Giờ đây nó sẵn sàng và đang chờ đợi để năng lực hóa những hoạt động của trái đất chúng ta.

Đọc tiếp

Chúa Nhật 9 Thường Niên – Năm B – Lễ Chúa Ba Ngôi : Tình yêu

Chua Ba NgoiGiáo lý về Chúa Ba Ngôi là một phần giáo lý rất cao siêu. Nhưng Kinh Thánh không dạy một giáo thuyết khi nói về Thiên Chúa. Qua các câu chuyện Kinh Thánh nói cho chúng ta biết về một Thiên Chúa là Cha nhân từ, nhưng cũng là một Đấng Tạo Hóa Toàn Năng đã dựng nên trời đất muôn vật.

Đọc tiếp

Daily Gospel : May 29, 2015 – Friday of the Eighth week in Ordinary Time

Daily Mass Reading :

Chua day dan chungBook of Sirach 44:1.9-13.

Now will I praise those godly men, our ancestors, each in his own time.
But of others there is no memory, for when they ceased, they ceased. And they are as though they had not lived, they and their children after them.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Sáu sau Chúa Nhật 8 Quanh Năm – Vendredi de la 8e semaine du Temps Ordinaire

Tu do theo ChuaBài Ðọc I : (Năm I) Hc 44, 1. 9-13

“Cha ông chúng ta là những người biết xót thương người, danh tiếng tồn tại từ đời nọ sang đời kia”.

Trích sách Huấn Ca.

Chúng ta hãy ca tụng những vĩ nhân và các tổ phụ chúng ta qua các thời đại. Có những người không ai nhớ đến nữa: Họ qua đi như không bao giờ có họ, họ sinh ra như thể không có họ sinh ra, và con cháu của họ cũng thế. Nhưng có những người nhân hậu mà việc thiện của họ không bao giờ bị lãng quên.

Đọc tiếp