Chúa Nhật 9 Thường Niên – Năm B – Lễ Chúa Ba Ngôi : Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần

Chua ba ngoi“Nếu bạn đi khắp cùng trời cuối đất, bạn sẽ gặp những dấu vết của Thiên Chúa. Nếu bạn đi thẳng vào cung lòng bạn, bạn sẽ gặp chính Thiên Chúa.”

Nhiều người đã gặp thấy Ngài nhờ chiêm niệm suy tư. Nhưng con người không thể biết hết về Thiên Chúa, cũng không thể mô tả cho đủ về Ngài. Có những thiếu sót, vụng về và đôi khi sai lạc.

Đọc tiếp

Daily Gospel : May 31, 2015 – The Most Holy Trinity – Solemnity – Year B

Daily Mass Reading :

Le Chua Ba NgoiBook of Deuteronomy 4:32-34.39-40.

Moses said to the people: “Ask now of the days of old, before your time, ever since God created man upon the earth; ask from one end of the sky to the other: Did anything so great ever happen before? Was it ever heard of?
Did a people ever hear the voice of God speaking from the midst of fire, as you did, and live?

Continue reading