Hình ảnh Nghi Thức Làm Phép, Trao Khăn Thiếu Nhi Thánh Thể và Thánh Lễ Khai Mạc Chiến Dịch Hè của Thiếu Nhi GX – Tân Độ 1/6/2015


Xem Ảnh

Photo by Hung Do

Hình ảnh GX tổ chức Rước & Dâng Hoa Kính Đức Mẹ – 31/5. Kết Thúc Tháng Hoa

Xem Ảnh

Photo by Hung Do

Hình ảnh chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli tại Giáo Xứ Tân Độ (PIV)

Xem tiếp ảnh

Hình ảnh chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli tại Giáo Xứ Tân Độ (P III)

Xem ảnh

Hình ảnh chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli tại Giáo Xứ Tân Độ (PII)

Xem ảnh

Hình ảnh chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli tại Giáo Xứ Tân Độ (PI)

Xem ảnh

Chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli tại Giáo Xứ Tân Độ

IMG_6853Ngày lễ Chúa nhật lễ Một Đức Chúa trời ba ngôi, ngày 31/5/2015 , Giáo xứ Tân Độ – Tổng giáo phận Hà Nội hân hoan đón tiếp Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli, Đại diện không thường trú của Toà Thánh tại Việt Nam, đến viếng thăm mục vụ và dâng Thánh lễ.

Đọc tiếp

Daily Gospel : June 1, 2015 – Monday of the Ninth week in Ordinary Time

Daily Mass Reading :

Chua Giesu thay day chúng taBook of Tobit 1:3.2:1a-8.

I, Tobit, have walked all the days of my life on the paths of truth and righteousness. I performed many charitable works for my kinsmen and my people who had been deported with me to Nineveh, in Assyria. Thus under King Esarhaddon I returned to my home, and my wife Anna and my son Tobiah were restored to me.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Hai sau Chúa Nhật 9 Quanh Năm – Lundi de la 9e semaine du Temps Ordinaire

Cay nhoBài Ðọc I : (Năm I) Tb 1, 1a. 2; 2, 1-9

“Tôbia kính sợ Thiên Chúa hơn là nhà vua”.

Khởi đầu sách Tôbia.

Tôbia, người chi họ và thành Nephthali, ông bị bắt lưu đày trong đời Salmanasar, vua xứ Assyria. Mặc dầu bị lưu đày, ông không bỏ đường chân lý. Khi đến lễ trọng kính Chúa, trong gia đình Tôbia có dọn bữa ăn thịnh soạn, ông nói với con trai ông rằng: “Con hãy đi mời mấy người, thuộc chi họ chúng ta biết kính sợ Chúa, đến dự tiệc với chúng ta”.

Đọc tiếp