THIẾU NHI GIÁO XỨ TÂN ĐỘ KHAI MẠC CHIẾN DỊCH HÈ 2015

Để hưởng ứng lời mời gọi của các vị Chủ Chăn của Giáo Hội công giáo tại Việt Nam về năm Tân Phúc Âm hóa đời sống giáo xứ và thánh hiến. Giáo xứ Tân Độ khai mạc chiến dịch hè 2015 cho các em thiếu nhi trong giáo xứ, nhằm giúp các em thánh hóa bản thân trong gia đình, trong giáo xứ bằng cách nhiệt thành tham dự Thánh Lễ, viếng Thánh Thể, hỏi hỏi giáo lý và kinh nguyện mỗi ngày để sống loan báo Tin Mừng và trưởng thành về Đức Tin. Được thể hiện qua những nếp sống nhân bản ngay trong gia đình, trong giáo xứ. Chương trình chiến dịch hè của các em với chủ đề “Yêu Thương & Phục Vụ” và chia thành 3 chặng, với mỗi chặng có chủ đề học hỏi riêng.

Chặng 1: ƠN CHÚA GỌI Chặng 2: GIA ĐÌNH YÊU THƯƠNG Chặng 3: MÁI TRƯỜNG GIÊSU Vào 17h30 ngày 01-06-2015 Cha giám quản Giuse Phạm Đức Văn đã khai mạc chiến dịch hè 2015 với chủ đề: “YÊU THƯƠNG VÀ PHỤC VỤ” 17h45 Cha Giám quản làm phép khăn và trao khăn 18h00 Cha Giám quản dâng thánh lễ khai mạc chiến dịch

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: