Daily Gospel : June 3, 2015 – Wednesday of the Ninth week in Ordinary Time

Daily Mass Reading :

Chua sang tao con nguoiBook of Tobit 3:1-11a.16-17a.

Grief-stricken in spirit, I groaned and wept aloud. Then with sobs I began to pray:
“You are righteous, O Lord, and all your deeds are just; All your ways are mercy and truth; you are the judge of the world.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Tư sau Chúa Nhật 9 Quanh Năm – Mercredi de la 9e semaine du Temps Ordinaire

Ánh sáng Chua là đuong cho con buocBài Ðọc I : (Năm I) Tb 3, 1-11. 24-25 (Hl 1-11. 16)

“Lời cầu nguyện của hai người trước tôn nhan vinh quang của Thiên Chúa Cao Cả, được chấp nhận”.

Trích sách Tôbia.

Trong những ngày ấy, Tôbia thổn thức và khóc lóc cầu nguyện rằng: “Lạy Chúa, Chúa công bình, mọi sự xét đoán của Chúa đều công minh, mọi đường lối của Chúa là từ bi, chân lý và phán quyết. Lạy Chúa, giờ đây xin hãy nhớ đến con, xin đừng báo oán tội lỗi con, xin đừng nhớ đến những lỗi lầm của con và của cha ông con.

Đọc tiếp