Lời Chúa Lễ Mình Máu Thánh Chúa Năm B – Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ, solennité

Thanh theBài Ðọc I : Xh 24, 3-8

“Ðây là máu giao ước Thiên Chúa đã cam kết với các ngươi”.

Trích sách Xuất Hành.

Trong những ngày ấy, Môsê đến thuật lại cho dân chúng nghe tất cả những lời và lề luật của Chúa, và toàn dân đồng thanh thưa rằng: “Chúng tôi xin thi hành mọi lời Chúa đã phán”. Vậy Môsê ghi lại tất cả những lời của Chúa.

Đọc tiếp

Daily Gospel : June 4, 2015 – Thursday of the Ninth week in Ordinary Time

Daily Mass Reading :

Chua noi voi nhung nguoi PhasiseuBook of Tobit 6:10-11.7:1a.b.c.d.e..9-17..8:4-9a.

When the angel Raphael and Tobiah had entered Media and were getting close to Ecbatana,
Raphael said to the boy, “Brother Tobiah!” He answered, “Yes, what is it?” Raphael continued: “Tonight we must stay with Raguel, who is a relative of yours. He has a daughter named Sarah.”

Continue reading

Lời Chúa Thứ Năm sau Chúa Nhật 9 Quanh Năm – Jeudi de la 9e semaine du Temps Ordinaire

Chua Giesu va cac treBài Ðọc I : (Năm I) Tb 6, 10-11a; 7, 1. 9-17; 8, 4-10

“Thiên Chúa đã khiến các người đến nhà tôi để con gái tôi kết hôn với người trong thân tộc”.

Trích sách Tôbia.

Trong những ngày ấy, Tôbia hỏi thiên thần rằng: “Ngài muốn chúng ta ở đâu?” Thiên thần trả lời rằng: “Ở đây có người tên là Raguel, người bà con thuộc chi tộc của anh; và ông này có người con gái tên là Sara”. Thiên Thần và Tôbia đi vào nhà Raguel, và được Raguel vui mừng đón tiếp.

Continue reading