Chúa Nhật 10 Thường Niên – Năm B – Mình Máu Thánh Chúa Kitô : “Này là Máu Ta” – ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

thanh theMáu cần thiết cho sự sống. Thiếu máu nhiều bệnh nhân sẽ khó sống. Hiến máu đã cứu được nhiều người thoát chết. Hiến máu là tặng ban sự sống. Đó là hình ảnh cuộc hiến mình của Đức Kitô trên thập giá. Trong bữa tiệc ly, Đức Kitô cho biết Người sẽ đổ máu ra để cứu thế giới khi Người cầm chén rượu và nói: “Tất cả các con hãy cầm lấy mà uống. Này là chén Máu Thầy, Máu giao ước mới, sẽ đổ ra cho các con và mọi người được tha tội”.

Đọc tiếp

Chúa Nhật 10 Thường Niên – Năm B – Mình Máu Thánh Chúa Kitô

Daily Gospel : June 5, 2015 – Friday of the Ninth week in Ordinary Time

Daily Mass Reading :

Chua Giesu va cac tre emBook of Tobit 11:5-17.

Meanwhile, Anna sat watching the road by which her son was to come.
When she saw him coming, she exclaimed to his father, “Tobit, your son is coming, and the man who traveled with him!”

Continue reading

Lời Chúa Thứ Sáu sau Chúa Nhật 9 Quanh Năm – Vendredi de la 9e semaine du Temps Ordinaire

Chua day dan chungBài Ðọc I : (Năm I) Tob 11, 5-17

“Chúa đã sửa phạt tôi, và lại cứu chữa tôi, đây tôi nhìn thấy con trai tôi”

Bài trích sách Tobia.

Trong những ngày ấy, mỗi ngày bà Anna đến ngồi ở vệ đường bên sườn núi, nơi đó có thể nhìn xa được.

Cũng tại chỗ đó, đang lúc bà ngóng chờ con bà trở về, thì bà thấy và nhận ra con bà từ đàng xa đi đến, bà chạy báo tin cho chồng rằng: “Kìa, con mình đang về tới kia”.

Đọc tiếp