Nghe Mp3 Các Thánh Dành cho Bạn Trẻ – Tháng 6 (Tuần 1)

Đọc Kinh Hút Thuốc

Ngày 1:  Thánh Justinô :

Ngày 2:  Thánh Maxêlinô và Thánh Phêrô :

Đọc tiếp

Daily Gospel : June 8, 2015 – Monday of the Tenth week in Ordinary Time

Daily Mass Reading :

Chua chuc lanh cho cac em nhoSecond Letter to the Corinthians 1:1-7.

Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, and Timothy our brother, to the church of God that is in Corinth, with all the holy ones throughout Achaia:
grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Hai sau Chúa Nhật 10 Quanh Năm – Lundi de la 10e semaine du Temps Ordinaire

Maria Me Thien ChuaBài Ðọc I : (Năm I) 2 Cr 1, 1-7

“Thiên Chúa an ủi chúng tôi để chính chúng tôi có thể an ủi những ai lâm cảnh gian truân”.

Khởi đầu thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Phaolô, Tông đồ của Ðức Giêsu Kitô do ý Thiên Chúa, và anh Timôthêu kính gởi Hội thánh Thiên Chúa tại Côrintô và hết thảy các thánh ở khắp miền Acaia: Nguyện xin ân sủng và bình an của Thiên Chúa, Cha chúng ta, và của Chúa Giêsu Kitô, ở cùng anh em.

Đọc tiếp