Nghe Mp3 Các Thánh dành cho Bạn Trẻ – Tháng 6 ( Tuần 2)

Chua Giesu va cac em nhoNgày  8:  Thánh William Gioóc :

Ngày  9:  Thánh Ephrem :

Nghe tiếp

Daily Gospel : June 9, 2015 – Tuesday of the Tenth week in Ordinary Time

Daily Mass Reading :

suy niem moi Chua moi ngaySecond Letter to the Corinthians 1:18-22.

Brothers and sisters: As God is faithful, our word to you is not “yes” and “no.”
For the Son of God, Jesus Christ, who was proclaimed to you by us, Silvanus and Timothy and me, was not “yes” and “no,” but “yes” has been in him.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Ba sau Chúa Nhật 10 Quanh Năm – Mardi de la 10e semaine du Temps Ordinaire

san sang theo ChuaBài Ðọc I : (Năm I) 2 Cr 1, 18-22

“Ðức Giêsu không phải vừa “Có” lại vừa “Không”, nhưng nơi Người chỉ “Có” mà thôi”.

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, xin Thiên Chúa là Ðấng trung tín, chứng giám cho rằng lời nói của chúng tôi đối với anh em không phải là vừa “Có” lại vừa “Không”. Quả thế, Con Thiên Chúa là Ðức Giêsu Kitô, Ðấng mà tôi, Silvanô và Timôthêu đã rao giảng nơi anh em, Người không phải vừa “Có” lại vừa “Không”; trái lại, nơi Người chỉ là “Có” mà thôi.

Đọc tiếp