Nghe Mp3 Các Thánh dành cho Bạn Trẻ – Tháng 6 ( Tuần 2)

Chua Giesu va cac em nhoNgày  8:  Thánh William Gioóc :

Ngày  9:  Thánh Ephrem :

Ngày 10:  Chân Phước Henri Trêvisô :

Ngày 11:  Thánh Barnaba  :

Ngày 12:  Thánh Gioan Sahagun :

Ngày 13:  Thánh Antôn Pađua :

Ngày 14:  Thánh Mêtôđiô I :

Các Thánh Dành cho Bạn Trẻ
Nguyên tác của
Susan Helen Wallace, Fsp

Giọng đọc: Giuse Đức Vinh và Maria Martinô
tinmung.net thực hiện

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: