Nghe Sách Audio Mp3 : Bạn trẻ tin gì? ( phần 1)

Chúa Nhật 31 Thường Niên - Năm A : Tinh thần người môn đệ 01. Lời nói đầu :

02. Chúng ta xác tín lòng tin như thế nào?  :

Nghe tiếp

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu Năm B – Sacré-Coeur de Jésus, solennité

Trai tim Chua GiesuBài Ðọc I : Hs 11, 1b, 3-4, 8c-9

“Quả tim Ta thổn thức trong Ta và ruột gan Ta bồi hồi”.

Trích sách Tiên tri Hôsê.

Ðây Thiên Chúa phán: “Lúc Israel còn niên thiếu, Ta đã yêu thương nó, và Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai-cập.

“Ta đã dưỡng nuôi Ephraim, Ta đã bồng chúng trên cánh tay Ta mà chúng không biết Ta chăm sóc chúng. Ta đã dùng dây êm ái và mối yêu thương mà tập (cho) chúng đi; Ta đối xử với chúng như người dưỡng nuôi trẻ thơ, Ta đã ấp yêu chúng vào má. Ta nghiêng mình trên chúng và đút cho chúng ăn.

Đọc tiếp

Daily Gospel : June 10, 2015 – Wednesday of the Tenth week in Ordinary Time

Daily Mass Reading :

Chua giang day dan chúngSecond Letter to the Corinthians 3:4-11.

Brothers and sisters: Such confidence we have through Christ toward God.
Not that of ourselves we are qualified to take credit for anything as coming from us; rather, our qualification comes from God,

Continue reading

Lời Chúa Thứ Tư sau Chúa Nhật 10 Quanh Năm – Mercredi de la 10e semaine du Temps Ordinaire

Chua Giesu thay day chúng taBài Ðọc I : (Năm I) 2 Cr 3, 4-11

“Người đã làm cho chúng tôi trở nên thừa tác viên của Tân Ước, không phải của văn tự, mà là của Thần Trí”.

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, chúng tôi tin tưởng như thế trước mặt Thiên Chúa nhờ Ðức Kitô. Không phải chúng tôi có thể nghĩ tưởng điều gì như là bởi chính chúng tôi, nhưng điều đó là do Thiên Chúa: chính Người là Ðấng đã làm cho chúng tôi trở nên thừa tác viên của Tân Ước, không phải của văn tự, mà là của Thần trí, vì văn tự chỉ giết chết, còn Thần trí mới tác sinh.

Đọc tiếp