Nghe Sách Audio Mp3 : Bạn trẻ tin gì? ( phần 1)

Chúa Nhật 31 Thường Niên - Năm A : Tinh thần người môn đệ 01. Lời nói đầu :

02. Chúng ta xác tín lòng tin như thế nào?  :

03. Thái độ của Tin Mừng :

04. Kiểu rao giảng của cộng đoàn tiên khởi :

05. Vấn đề tôn giáo :

06. Mạc khải hay việc Thiên Chúa tỏ mình ra :

Tác giả : Lm Phạm Gia Thụy

NXB :

Thực hiện : tinmung.net Studio

Giọng đọc: Phanxicô Xaviê Quốc Cường

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: