Suy Niệm Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Continue reading

Lời Chúa Chúa Nhật Thứ 11 Năm B – Onzième dimanche du temps ordinaire

Loi Chua la ngon den cho con buoc, la anh sang chi duong cho conBài Đọc I : Ed 17, 22-24

“Ta cho cây thấp mọc lên”.

Trích sách Tiên tri Êdêkiel.

Đây Chúa là Thiên Chúa phán: “Chính Ta sẽ chặt ngọn cao nhất cây hương nam; Ta sẽ bẻ một chồi non từ ngọn mọc ra, và sẽ đem trồng nó trên núi cao chót vót. Ta sẽ trồng nó trên đỉnh núi Israel, nó sẽ đâm chồi, kết quả, và trở thành cây hương nam vĩ đại; các thứ chim trời đều đến ẩn náu dưới thân cây và làm tổ dưới tàn nó.

Đọc tiếp

Daily Gospel : June 11, 2015 – Saint Barnabas, apostle – Memorial

Daily Mass Reading :

Chua hoa banh ra nhieuActs of the Apostles 11:21b-26.13:1-3.

In those days a great number who believed turned to the Lord.
The news about them reached the ears of the church in Jerusalem, and they sent Barnabas (to go) to Antioch.

Continue reading

Ngày 11 tháng 6 – Lời Chúa Lễ Thánh Barnaba, Tông Ðồ – Saint Barnabé, apôtre, mémoire

thanh Banabe Bài Ðọc I : Cv 11, 21b-26; 13, 1-3

“Họ cũng rao giảng Chúa Giêsu cho người Hy-lạp”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, có đông người tin trở về với Chúa. Tin đó thấu tai Hội Thánh Giêrusalem, nên người ta sai Barnaba đến Antiôkia. Khi đến nơi và thấy việc ơn Chúa thực hiện, ông vui mừng và khuyên bảo mọi người hãy vững lòng tin nơi Chúa; Barnaba vốn là người tốt lành, đầy Thánh Thần và lòng tin.

Đọc tiếp