Nghe Mp3 Các Thánh dành cho Bạn Trẻ – Tháng 6 ( Tuần 3 từ ngày 15-21)

thanh Gioan Bosco

Ngày 15:  Thánh Giơmanh Pibrac :

Ngày 16:  Thánh Gioan Phanxicô Rêgis :

Nghe tiếp

Daily Gospel : June 15, 2015 – Monday of the Eleventh week in Ordinary Time

Daily Mass Reading :

Chua Giesu va tre emSecond Letter to the Corinthians 6:1-10.

Brothers and sisters: As your fellow workers, we appeal to you not to receive the grace of God in vain.
For he says: “In an acceptable time I heard you, and on the day of salvation I helped you.” Behold, now is a very acceptable time; behold, now is the day of salvation.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Hai sau Chúa Nhật 11 Quanh Năm – Lundi de la 11e semaine du Temps Ordinaire

Chua kito Vua nhan loaiBài Ðọc I : (Năm I) 2 Cr 6, 1-10

“Chúng tôi chứng tỏ mình là những người phục vụ Thiên Chúa”.

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, với tư cách là những người cộng sự với Chúa Giêsu, chúng tôi khuyên anh em đừng nhận lấy ơn của Thiên Chúa một cách vô ích. Quả thật Chúa phán: “Dịp thuận tiện đến, Ta đã nhậm lời ngươi, vào ngày cứu thoát, Ta đã cứu vớt ngươi”.

Đọc tiếp