Daily Gospel : June 21, 2015 – Twelfth Sunday in Ordinary Time – Year B

Daily Mass Reading :

Chua goi 12 tong doBook of Job 38:1.8-11.

The LORD addressed Job out of the storm and said :
And who shut within doors the sea, when it burst forth from the womb;
When I made the clouds its garment and thick darkness its swaddling bands?

Continue reading

Sống trong Giáo Hội

Chúa giúp người bị ruồng bỏ

Chua sang tao con nguoiMình và TM của mình rất thích bài hát trong phim hoạt hình Thằng gù trong nhà thờ Đức Bà.
Đây là bộ phim dựa trên tiểu thuyết Nhà thờ Đức Bà Paris của văn hào Pháp Victor Hugo. Trong bài hát này, người bị ruồng bỏ ở đây là Quasimodo và người Gypsy.

Đọc tiếp

Nghe giới thiệu thông điệp Laudato Si’ – Chúc tụng Chúa

Continue reading