Tìm về dĩ vãng

Thấy pax – man có nhiều tâm trạng và lo lắng cho quê hươngNhững ngày này mình hay nhớ rồi mơ về dĩ vãng. Thuở ấu thơ cứ hiện về như thước phim quay chậm với những trò chơi nghịch dại bị mẹ đánh đòn khiến mình nhớ cồn cào. Chiều hôm kia thằng emtrai thấy chị buồn phiền mới cho chị về lại chốn cũ tìm lại dĩ vãng. Lối đi nhỏ vướng vấn bông cỏ may giờ thành đường nhựa cong vênh lỗ chỗ người xe bát nháo nhìn chết khiếp.

Đọc tiếp

Daily Gospel : June 22, 2015 – Monday of the Twelfth week in Ordinary Time

Daily Mass Reading :

Chua Giesu, Muc tu Nhan lanhBook of Genesis 12:1-9.

The LORD said to Abram: “Go forth from the land of your kinsfolk and from your father’s house to a land that I will show you.
I will make of you a great nation, and I will bless you; I will make your name great, so that you will be a blessing.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Hai sau Chúa Nhật 12 Quanh Năm – Lundi de la 12e semaine du Temps Ordinaire

Chua Giesu va cac treBài Ðọc I : (Năm I) St 12, 1-9

“Abram ra đi như Chúa đã truyền dạy”.

Trích sách Sáng Thế.

Khi ấy, Chúa phán cùng Abram rằng: “Ngươi hãy từ bỏ quê hương, họ hàng và nhà cửa cha ngươi mà đi đến xứ Ta chỉ cho. Ta sẽ cho ngươi thành một dân lớn; Ta sẽ chúc lành cho ngươi, và Ta sẽ cho danh ngươi nên lớn lao, ngươi sẽ là một mối chúc lành. Ta sẽ chúc lành cho những ai chúc lành cho ngươi, và sẽ chúc dữ cho ai chúc dữ cho ngươi. Nơi ngươi mọi dân nước sẽ được chúc phúc”.

Đọc tiếp