Daily Gospel : June 26, 2015 – Friday of the Twelfth week in Ordinary Time

Daily Mass Reading :

Chua chua mot nguoi quy amBook of Genesis 17:1.9-10.15-22.

When Abram was ninety-nine years old, the LORD appeared to him and said: “I am God the Almighty. Walk in my presence and be blameless. God also said to Abraham: “On your part, you and your descendants after you must keep my covenant throughout the ages.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Sáu sau Chúa Nhật 12 Quanh Năm – Vendredi de la 12e semaine du Temps Ordinaire

Chua chua nguoi bi huiBài Ðọc I : (Năm I) Gen 17,1.9-10.15-22

“Mọi đứa con sẽ chịu cắt bì để làm dấu giao ước. Sara sẽ sinh cho ngươi đứa con trai”.

Bài trích sách Sáng Thế.

Khi Abram vừa được chín mươi chín tuổi, Chúa hiện ra với ông và phán bảo ông rằng: “Ta là Chúa toàn năng, hãy đi trước mặt Ta và hãy nên trọn lành”.

Chúa lại phán bảo Abram rằng: “Vậy ngươivà dòng dõi ngươi qua muôn thế hệ, hãy giữ giao ước của Ta. Ðây là giao ước phải giữ giữa Ta với ngươi, nghĩa là dòng dõi ngươi sau này: Tất cả con trai của các ngươi sẽ chịu cắt bì”.

Đọc tiếp

Chúa Nhật 13 Quanh Năm Năm B : Ơn Chúa

Nguoi mu duoc Chua chua lanhChuyện kể rằng một bà già bị đau răng, bà đã làm tuần chín ngày để kính thánh Antôn, vì người ta nói: Thánh Antôn “chuyên trách” về bệnh này.

Hết tuần chín ngày bà vẫn còn đau. Lúc đó một vị linh mục đến thăm. Bà liền hỏi:

– Xin cha nói cho con biết: có phải thánh Antôn chuyên trách bệnh đau răng không?

Vị linh mục nói:

– Bà hãy nghe tôi: Đây là địa chỉ của nha sĩ. Hãy đến đó và nói là tôi giới thiệu, họ sẽ làm không công cho bà.

Đọc tiếp

Chúa Nhật 13 Thường Niên – Năm B : Cảm nghiệm về Chúa – ĐTGM. Ngô quang Kiệt

Chua GiesuHai người hưởng phép lạ hôm nay đều được đụng chạm đến Chúa.

Người đàn bà bị bệnh băng huyết lén lút sờ vào gấu áo Người. Vừa đụng chạm vào áo Người, lập tức bà thấy có biến chuyển: bệnh tật bao năm hành hạ bà, làm cho bà tốn biết bao công sức tiền của chạy chữa tưởng như vô vọng, nay bỗng tiêu tan trong phút chốc.

Đọc tiếp

Chúa Nhật 13 Thường Niên – Năm B