Chúa Nhật 13 Quanh Năm Năm B : Sờ vào áo

Chua bao ve chung conNgười đàn bà đến với Đức Giêsu đã tuyệt vọng, vì mười hai năm nay, bà chịu đau khổ vì một chứng bệnh và những lần chữa trị đau đớn và vô hiệu trong đôi tay của nhiều bác sĩ. Bà cũng đã trả tiền chữa trị cho đến những đồng bạc sau cùng. Bà đã tận dụng hết mọi khả năng chữa trị của con người.

Đọc tiếp

Chúa Nhật 13 Quanh Năm Năm B : Lời kêu xin

Chua sang tao con nguoiĐoạn Tin mừng sáng hôm nay cho chúng ta thấy các tông đồ đang ở vào một tình thế tuyệt vọng. Lời van xin của họ dường như bị sóng biển vùi lấp:

– Lạy Thầy, xin cứu chúng con.

Chúa Giêsu rất có thể lên tiếng trách cứ các ông:

– Bộ các con không hiểu rằng bao lâu Thầy còn ở với các con, thì không một tai ương hoạn nạn nào có thể xảy ra.

Continue reading

Daily Gospel : June 28, 2015 – Thirteenth Sunday in Ordinary Time – Year B

Daily Mass Reading :

Chua Giesu va cac treBook of Wisdom 1:13-15.2:23-24.

Because God did not make death, nor does he rejoice in the destruction of the living.
For he fashioned all things that they might have being; and the creatures of the world are wholesome, And there is not a destructive drug among them nor any domain of the nether world on earth,
For justice is undying.

Continue reading