Thánh ca mp3 tuyển trọn : Mẹ La Vang, Mẹ Việt Nam

DUC ME LaVang 01. Đức Mẹ La Vang :

02. Lạy Đức Mẹ La Vang  :

03. Chúc tụng Mẹ La Vang :

04. Mau lên đường hành hương :

05. Dâng Mẹ La Vang :

06. Mẹ là mùa xuân :

07. Chiều tâm tư :

08. Ca khúc về bên Mẹ

09. Nữ vương Việt Nam :

10. Bài ca dâng Mẹ :

Album vol 13 “Mẹ La Vang Mẹ Việt Nam”  được sưu tầm trên trang mp3.zing.vn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: