Nghe Mp3 Các Thánh dành cho Bạn Trẻ – Tháng 6 ( Tuần 4 từ ngày 22 – 30)

Thanh Gioan Tiền Hô

Ngày 22:  Thánh Paolinô, G.Phisơ, Toma Môrê :

Ngày 23:  Thánh Giuse Caphasô :

Ngày 24:  Lễ Sinh Nhật thánh Gioan Tẩy Giả :

Ngày 25:  Thánh William núi Đức Trinh Nữ :

Ngày 26:  Thánh Pêlagiô :

Ngày 27:  Thánh Xyrilô Alêxandria :

Ngày 28:  Thánh Irênê :

Ngày 29:  Thánh Phêrô và Thánh Phaolô :

Ngày 30:  Các thánh tử đạo tiên khởi Rôma :

Các Thánh Dành cho Bạn Trẻ
Nguyên tác của
Susan Helen Wallace, Fsp
tinmung.net thực hiện

Giọng đọc:
Giuse Đức Vinh

Maria Martinô 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: