Nghe sách mp3 : Truyện một tâm hồn của Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu (1)

therese- thanh Teresa

Truyện một tâm hồn – 01 :

Truyện một tâm hồn – 02 :

Nghe tiếp

Daily Gospel : July 1, 2015 – Wednesday of the Thirteenth week in Ordinary Time

Daily Mass Reading :

Chua chua nguoi muBook of Genesis 21:5.8-20.

Abraham was a hundred years old when his son Isaac was born to him.
Isaac grew, and on the day of the child’s weaning, Abraham held a great feast.
Sarah noticed the son whom Hagar the Egyptian had borne to Abraham playing with her son Isaac;
so she demanded of Abraham: “Drive out that slave and her son! No son of that slave is going to share the inheritance with my son Isaac!”

Continue reading

Lời Chúa Thứ Tư sau Chúa Nhật 13 Quanh Năm – Mercredi de la 13e semaine du temps ordinaire

Chua chua  mot nguoi cam diecBài Ðọc I : (Năm I) St 21, 5.8-20

“Con của người nữ tỳ không được thừa hưởng gia tài cùng với con tôi”.

Trích sách Sáng Thế.

Khi Abraham được một trăm tuổi, thì Isaac sinh ra. Ðứa trẻ lớn lên và thôi bú. Ngày Isaac thôi bú, Abraham thết tiệc linh đình. Bà Sara thấy con của Agar, người đàn bà Ai Cập, chơi với Isaac, con của bà, liền nói với Abraham rằng: “Hãy đuổi mẹ con người tì nữ này đi, vì con của người đầy tớ không được thừa hưởng gia tài cùng với con tôi là Isaac”.

Đọc tiếp