Giáo xứ Tân Độ: Hội thi Giáo lý 2015

Continue reading

Nghe sách mp3 : Truyện một tâm hồn của Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu (2)

therese- thanh Teresa Truyện một tâm hồn – 11 :

 Truyện một tâm hồn – 12:

Nghe tiếp

Daily Gospel : July 6, 2015 – Monday of the Fourteenth week in Ordinary Time

Daily Mass Reading :

Chua Giesu va cac tre emBook of Genesis 28:10-22a.

Jacob departed from Beer-sheba and proceeded toward Haran.
When he came upon a certain shrine, as the sun had already set, he stopped there for the night. Taking one of the stones at the shrine, he put it under his head and lay down to sleep at that spot.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Hai sau Chúa Nhật 14 Quanh Năm – Lundi de la 14e semaine du temps ordinaire

Chua bao ve chung conBài Ðọc I : (Năm I) St 28, 10-22a

“Ông thấy một cái thang dựng đứng, thấy các thiên thần lên xuống trên thang, và nghe Thiên Chúa phán”.

Trích sách Sáng Thế.

Trong những ngày ấy, ông Giacóp ra khỏi xứ Bersabê, đi sang thành Haran. Khi ông tới một nơi kia, mặt trời đã lặn, ông muốn ngủ đêm lại đó, nên ông lấy một hòn đá nơi ấy mà gối đầu và ngủ tại đó. Ông chiêm bao thấy một cái thang, chân thang chấm đất và đầu thang chạm đến trời: các thiên thần lên xuống trên thang ấy.

Đọc tiếp