Lời Chúa Thứ Hai sau Chúa Nhật 14 Quanh Năm – Lundi de la 14e semaine du temps ordinaire

Chua bao ve chung conBài Ðọc I : (Năm I) St 28, 10-22a

“Ông thấy một cái thang dựng đứng, thấy các thiên thần lên xuống trên thang, và nghe Thiên Chúa phán”.

Trích sách Sáng Thế.

Trong những ngày ấy, ông Giacóp ra khỏi xứ Bersabê, đi sang thành Haran. Khi ông tới một nơi kia, mặt trời đã lặn, ông muốn ngủ đêm lại đó, nên ông lấy một hòn đá nơi ấy mà gối đầu và ngủ tại đó. Ông chiêm bao thấy một cái thang, chân thang chấm đất và đầu thang chạm đến trời: các thiên thần lên xuống trên thang ấy.

Chúa ngự trên đầu thang và phán rằng: “Ta là Thiên Chúa Abraham tổ phụ ngươi, và là Thiên Chúa Isaac: Ta sẽ ban cho ngươi và dòng dõi ngươi đất ngươi đang ngủ đây. Dòng dõi ngươi sẽ đông đúc như bụi trên mặt đất. Ngươi sẽ tràn sang đông, tây, nam, bắc, và nhờ ngươi và dòng dõi ngươi, mọi dân tộc trên thế giới này sẽ được chúc phúc. Bất cứ ngươi đi đâu, Ta sẽ gìn giữ ngươi và Ta sẽ dẫn ngươi vào đất này: Ta sẽ không bỏ ngươi cho đến khi Ta đã thi hành điều Ta hứa với ngươi”.

Khi Giacóp tỉnh giấc mộng, ông nói: “Quả thực Chúa ngự nơi này mà tôi không biết”. Ông run sợ mà nói rằng: “Nơi này đáng kinh hãi là dường nào! Ðây chẳng khác gì đền của Thiên Chúa và cửa thiên đàng”. Sáng ngày Giacóp chỗi dậy, ông lấy hòn đá đã dùng gối đầu mà dựng lên làm bia ghi dấu, rồi đổ dầu lên trên. Ông gọi tên thành ấy là Bêthel, khi trước thành này gọi là Luza.

Giacóp đã khấn rằng: “Nếu Thiên Chúa ở với con và gìn giữ con trên đường con đang đi, ban cho con cơm ăn áo mặc, và nếu con trở về nhà cha con bằng yên, thì Chúa sẽ là Thiên Chúa của con và hòn đá con dựng lên làm bia ghi dấu đây sẽ gọi là Nhà của Thiên Chúa”.

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca : Tv 90, 1-2. 3-4. 14-15ab

Ðáp : Lạy Chúa con, con tin cậy ở Ngài (c. 2b).

Xướng: 1) Bạn sống trong sự che chở của Ðấng Tối Cao, bạn cư ngụ dưới bóng của Ðấng Toàn Năng, hãy thưa cùng Chúa: “Chúa là chiến lũy, nơi con nương náu; lạy Chúa, con tin cậy ở Ngài”.- Ðáp.

2) Vì chính Ngài sẽ cứu bạn thoát lưới dò của kẻ bẫy chim, và thoát khỏi quan ôn tác hại. Ngài sẽ che chở bạn trong bóng cánh của Ngài, và dưới cánh Ngài, bạn sẽ nương thân: lòng trung tín của Ngài là mã giáp và khiên thuẫn. – Ðáp.

3) Vì người quý mến Ta, Ta sẽ giải thoát cho, Ta sẽ che chở người bởi lẽ người nhìn biết danh Ta. Người sẽ kêu cầu Ta và Ta sẽ nhậm lời; Ta sẽ ở cùng người trong lúc gian truân. – Ðáp.

Alleluia : Tv 144, 14cd

Alleluia, alleluia! – Chúa trung thành trong mọi lời Chúa phán, và thánh thiện trong mọi việc Chúa làm. – Alleluia.

 

Phúc Âm : Mt 9, 18-26

“Con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến, nó sẽ sống lại”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu đang nói, thì có một vị kỳ mục kia đến lạy Người mà thưa rằng: “Lạy Ngài, con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến đặt tay trên nó, thì nó sẽ sống lại”. Chúa Giêsu chỗi dậy, và cùng với các môn đệ, đi theo ông ấy. Và này có người đàn bà bị bệnh loạn huyết đã mười hai năm, tiến lại đàng sau Người và chạm đến gấu áo Người. Vì bà nghĩ thầm rằng: Nếu tôi được chạm đến áo Người thôi, thì tôi sẽ được khỏi. Chúa Giêsu ngoảnh lại, trông thấy bà ta, liền phán rằng: “Này con, hãy vững lòng. Ðức tin của con đã cứu thoát con”. Và người đàn bà được khỏi bệnh.

Khi Chúa Giêsu đến nhà vị kỳ mục, và thấy những người thổi kèn và đám đông đang xôn xao, thì bảo rằng: “Các ngươi hãy lui ra, con bé không có chết đâu, nó ngủ đó thôi”. Họ liền nhạo cười Người. Và khi đã xua đám đông ra ngoài, Người vào cầm tay đứa bé và nó liền chỗi dậy. Tin này đồn đi khắp cả miền ấy.

Ðó là lời Chúa.

=================================================================================

Lundi de la 14e semaine du temps ordinaire

Livre de la Genèse 28,10-22a.
En ces jours-là, Jacob partit de Bershéba et se dirigea vers Harane.
Il atteignit le lieu où il allait passer la nuit car le soleil s’était couché. Il y prit une pierre pour la mettre sous sa tête, et dormit en ce lieu.

Il eut un songe : voici qu’une échelle était dressée sur la terre, son sommet touchait le ciel, et des anges de Dieu montaient et descendaient.

Le Seigneur se tenait près de lui. Il dit : « Je suis le Seigneur, le Dieu d’Abraham ton père, le Dieu d’Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donne, à toi et à tes descendants.

Tes descendants seront nombreux comme la poussière du sol, vous vous répandrez à l’orient et à l’occident, au nord et au midi ; en toi et en ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre.

Voici que je suis avec toi ; je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai sur cette terre ; car je ne t’abandonnerai pas avant d’avoir accompli ce que je t’ai dit. »

Jacob sortit de son sommeil et déclara : « En vérité, le Seigneur est en ce lieu ! Et moi, je ne le savais pas. »

Il fut saisi de crainte et il dit : « Que ce lieu est redoutable ! C’est vraiment la maison de Dieu, la porte du ciel ! »

Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre qu’il avait mise sous sa tête, il la dressa pour en faire une stèle, et sur le sommet il versa de l’huile.

Jacob donna le nom de Béthel (c’est-à-dire : Maison de Dieu) à ce lieu qui auparavant s’appelait Louz.

Alors Jacob prononça ce vœu : « Si Dieu est avec moi, s’il me garde sur le chemin où je marche, s’il me donne du pain pour manger et des vêtements pour me couvrir,

et si je reviens sain et sauf à la maison de mon père, le Seigneur sera mon Dieu.

Cette pierre dont j’ai fait une stèle sera la maison de Dieu. »

Psaume 91(90),1-2.3a.4.14.15ab.
Quand je me tiens sous l’abri du Très-Haut
et repose à l’ombre du Puissant,
je dis au Seigneur : « Mon refuge,
mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! »

C’est lui qui te sauve des filets du chasseur
il te couvre et te protège.
Tu trouves sous son aile un refuge :
sa fidélité est une armure, un bouclier.

« Puisqu’il s’attache à moi, je le délivre ;
je le défends, car il connaît mon nom.
Il m’appelle, et moi, je lui réponds ;
je suis avec lui dans son épreuve.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 9,18-26.
En ce temps-là,     tandis que Jésus parlait aux disciples de Jean le Baptiste, voilà qu’un notable s’approcha. Il se prosternait devant lui en disant : « Ma fille est morte à l’instant ; mais viens lui imposer la main, et elle vivra. »
Jésus se leva et le suivit, ainsi que ses disciples.
Et voici qu’une femme souffrant d’hémorragies depuis douze ans s’approcha par-derrière et toucha la frange de son vêtement.
Car elle se disait en elle-même : « Si je parviens seulement à toucher son vêtement, je serai sauvée. »
Jésus se retourna et, la voyant, lui dit : « Confiance, ma fille ! Ta foi t’a sauvée. » Et, à l’heure même, la femme fut sauvée.
Jésus, arrivé à la maison du notable, vit les joueurs de flûte et la foule qui s’agitait bruyamment. Il dit alors :
« Retirez-vous. La jeune fille n’est pas morte : elle dort. » Mais on se moquait de lui.
Quand la foule fut mise dehors, il entra, lui saisit la main, et la jeune fille se leva.
Et la nouvelle se répandit dans toute la région.

2 Responses

 1. Thuở ngây thơ.

  Tối qua mơ lại tuổi thơ vui chơi cùng lũ trẻ xóm đạo Tân Độ ngày nào. Ngày ấy cứ tới hè mẹ lại gửi mình về bên ngoại nơi nhà cậu mợ ruột mình bên Xóm Bóng. Chả hiểu sao lũ trẻ bên này cũng nhiều nhưng lại cứ thích băng qua chiếc cổng làng cổ kính để chơi cùng lũ trẻ bên ấy. Thấy đứa trẻ lạ hoắc ở đâu hiện ra lũ trẻ xóm đạo đều trố mắt với sự xuất hiện của 1 cô bé như thiên thần : Bạn từ đâu đến – Tớ từ xóm Bóng – Sao lại sang đây? – Tớ thích chơi với các bạn hơn. Thế là được mến ngay như cách bọn trẻ con vẫn thường dễ kết bạn và hòa đồng với nhau vậy.

  Bữa cả bọn rủ nhau vào vườn Thánh vì trong đó có rất nhiều chim bồ câu bay lượn rất vui. Một bé trai rón rén ngó vào chuồng chim khi có hai con còn chưa ra giàng. Bố mẹ chúng đều đi kiếm mồi chưa về. Bé thò tay bắt 1 con ôm chặt vô ngực tụt xuống thì vài bé gái bảo – Con chim này là của các Xơ nuôi mang trả lại chuồng đi. Thế là cậu bé lại hì hục chèo lên thả con chim non mũm mĩm vô chuồng. Cả bọn lại tản ra vườn ngó nghiêng thấy 1 con bồ câu cứng cáp hơn đang đậu trên cành nhãn. 1 bé trai trèo lên đỡ lấy mang xuống dễ ợt vì chim nuôi rất dạn người. Cả bọn bàn nhau nên nhổ trụi lông ló đi để mẹ nó không nhận ra nó nữa thì chúng mình sẽ được nuôi nó. Thế là chỉ nháy mắt bụt con chim đã bị vặt trụi lông. Trong lúc cả bọn đang hoảng hốt khi thấy chú chim con đang run lẩy bẩy thì 1 Xơ đi tới hỏi:

  – Các con đang chơi gì thế?
  – Dạ chúng con đang chơi với chim bồ câu ạ
  – Các con nhổ hết lông con chim sẽ lạnh và chết, lần sau đừng có làm như vậy nữa! Thế các con có biết con chim này của ai không
  – Của Chúa vì con chim này không ở trong chuồng.
  ——–

  Hehe! Có những giấc mơ trở lại tươi vui gột rửa sạch tâm hồn khỏi những bụi bặm của đời sống hàng ngày.
  (Maria GH)

 2. Thuở ngây thơ.

  Tối qua mơ lại tuổi thơ vui chơi cùng lũ trẻ xóm đạo Tân Độ ngày nào. Ngày ấy cứ tới hè mẹ lại gửi mình về bên ngoại nơi nhà cậu mợ ruột mình bên Xóm Bóng. Chả hiểu sao lũ trẻ bên này cũng nhiều nhưng lại cứ thích băng qua chiếc cổng làng cổ kính để chơi cùng lũ trẻ bên ấy. Thấy đứa trẻ lạ hoắc ở đâu hiện ra lũ trẻ xóm đạo đều trố mắt với sự xuất hiện của 1 cô bé như thiên thần : Bạn từ đâu đến – Tớ từ xóm Bóng – Sao lại sang đây? – Tớ thích chơi với các bạn hơn. Thế là được mến ngay như cách bọn trẻ con vẫn thường dễ kết bạn và hòa đồng với nhau vậy.

  Bữa cả bọn rủ nhau vào vườn Thánh vì trong đó có rất nhiều chim bồ câu bay lượn rất vui. Một bé trai rón rén ngó vào chuồng chim khi có hai con còn chưa ra giàng. Bố mẹ chúng đều đi kiếm mồi chưa về. Bé thò tay bắt 1 con ôm chặt vô ngực tụt xuống thì vài bé gái bảo – Con chim này là của các Xơ nuôi mang trả lại chuồng đi. Thế là cậu bé lại hì hục chèo lên thả con chim non mũm mĩm vô chuồng. Cả bọn lại tản ra vườn ngó nghiêng thấy 1 con bồ câu cứng cáp hơn đang đậu trên cành nhãn. 1 bé trai trèo lên đỡ lấy mang xuống dễ ợt vì chim nuôi rất dạn người. Cả bọn bàn nhau nên nhổ trụi lông ló đi để mẹ nó không nhận ra nó nữa thì chúng mình sẽ được nuôi nó. Thế là chỉ nháy mắt bụt con chim đã bị vặt trụi lông. Trong lúc cả bọn đang hoảng hốt khi thấy chú chim con đang run lẩy bẩy thì 1 Xơ đi tới hỏi:

  – Các con đang chơi gì thế?
  – Dạ chúng con đang chơi với chim bồ câu ạ
  – Các con nhổ hết lông con chim sẽ lạnh và chết, lần sau đừng có làm như vậy nữa! Thế các con có biết con chim này của ai không
  – Của Chúa vì con chim này không ở trong chuồng.
  ——
  Hehe! Có những giấc mơ trở lại tươi vui gột rửa sạch tâm hồn khỏi những bụi bặm của đời sống hàng ngày.
  (Maria GH)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: