Nghe sách mp3 : Truyện một tâm hồn của Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu (2)

therese- thanh Teresa Truyện một tâm hồn – 11 :

 Truyện một tâm hồn – 12:

 Truyện một tâm hồn – 13 :

Truyện một tâm hồn – 14 :

Truyện một tâm hồn – 15 :

Truyện một tâm hồn – 16 :

Truyện một tâm hồn – 17 :

Truyện một tâm hồn – 18 :

Truyện một tâm hồn – 19 :

Truyện một tâm hồn – 20 :

Tác giả : Thánh Nữ Têrêxa Người dịch : Kim Thiếu

Nguyệt Nga & Kim Hà diễn đọc Radio Giờ Của Mẹ thực hiện

Một kiệt tác trong truyện các thánh xưa nay, một kiểu mẫu thánh thiện của thế hệ này…


Nguồn : memaria.org

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: