Chúa Nhật 15 Thường Niên – Năm B : Trách nhiệm

Chua Giesu va cac tre emTrong một ý nghĩa, niềm tin vào Thiên Chúa rất phiền nhiễu bởi vì nó gia tăng trách nhiệm của chúng ta. Nếu không có Thiên Chúa, thì cũng không còn trách nhiệm – chỉ còn sự hỗn mang và đêm dài vô tận.

Nếu một người nào đến tìm chúng ta và cầu xin giúp đỡ, chúng ta không thể xua đuổi người ấy với những lời đạo đức: “Bạn hãy có đức tin, hãy dâng sự khó khăn này lên Thiên Chúa và Người sẽ giúp đỡ bạn”.

Đọc tiếp

Chúa Nhật 15 Thường Niên – Năm B : Hãy đi rao giảng

Chua goi cac tong do dau tienLần đầu tiên sai các môn đệ đi thực tập rao giảng Chúa Giêsu đã căn dặn họ nhiều điều. Đoạn Tin Mừng hôm nay chỉ nói đến hai điều: hành trang phải mang theo là những gì và phải xử trí thế nào trước những thái độ khác nhau của thính giả.

Đọc tiếp

Daily Gospel : July 10, 2015 – Friday of the Fourteenth week in Ordinary Time

Daily Mass Reading :

san sang theo ChuaBook of Genesis 46:1-7.28-30.

Israel set out with all that was his. When he arrived at Beer-sheba, he offered sacrifices to the God of his father Isaac.
There God, speaking to Israel in a vision by night, called, “Jacob! Jacob!” “Here I am,” he answered.
Then he said: “I am God, the God of your father. Do not be afraid to go down to Egypt, for there I will make you a great nation.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Sáu sau Chúa Nhật 14 Quanh Năm – Vendredi de la 14e semaine du temps ordinaire

Chua Giesu va cac treBài Ðọc I : (Năm I) St 46, 1-7. 28-30

“Cha chết cũng vui lòng, vì Cha đã trông thấy mặt con”.

Trích sách Sáng Thế.

Trong những ngày ấy, ông Israel ra đi, đem theo tất cả những gì ông có và đến Giếng Thề; tại đây ông dâng hy tế lên Thiên Chúa của Isaac, cha của ông. Ban đêm trong một thị kiến, ông nghe Chúa gọi ông và nói với ông rằng: “Hỡi Giacóp, Giacóp!” Ông liền thưa: “Này con đây”.

Đọc tiếp